Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Erkek İKM, Sözleşmeli Bayan İKM, Sözleşmeli Sağlık Memuru ve Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni Mülakat Sonuçlarına İlişkin Duyuru
16.10.2023

T.C.
SUNGURLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İLAN 

     

 - Sözlü sınav sonucunda asil olarak başarılı olan asil adayların 15 gün içinde aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Mezuniyet Belgesi  -  (E-devlet üzerinden alınabilir.)
2- Kpss Sonuç Belgesi 
3- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge -  (E-devlet üzerinden alınabilir.)
4- Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim- TIKLAYINIZ
5- Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)
6- Mal bildirim formu- TIKLAYINIZ
7- Eş beyanı- TIKLAYINIZ
8- Adlî Sicil ve arşiv sicil kaydı ( Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı)
9- Sağlık kurulu raporu (Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığı bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvanda atama işlemi yapılacak ise o unvana dair görev yapıp yapamayacağı sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilecektir. (Örn: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. İnfaz ve Koruma Memuru, Teknisyen, Sağlık Memuru olur ibaresi olmalı.)
10- 1 adet Aile Nüfus kayıt örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.)
11- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Resimli- Bilgisayar üzerinden doldurulup çıktısı alınarak imzalanacaktır.)- TIKLAYINIZ
12- Kimlik Fotokopisi
13- Atanma hakkından feragat edecek adayların diğer adaylar yönünden hak kaybına neden olmaması açısından FERAGAT DİLEKÇESİ- TIKLAYINIZ

 

İŞ BU İLAN TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,  İLANEN DUYURULUR !

 

TC KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

HACETTEPE MAHALLESİ, ŞEHİT ADİL YILDIZ CADDESİ, PK:19300, SUNGURLU

Telefon

(0364) 311 35 18 - 311 80 04

FAKS: (0364) 311 29 52

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu