Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sungurlu Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli Hizmetli Mülakat Sonuçları
25.08.2022

 

T.C.
SUNGURLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İLAN 

      Sungurlu Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli Hizmetli Sınavını Kazanan Adaylardan İstenilen Evraklar.

1- Mezuniyet Belgesi  -  (E-devlet üzerinden alınabilir.)
2-Zabıt Katipliğini kazan adaylar için; Bilgisayar/Daktilo Sertifikası (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği)
3- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge -  (E-devlet üzerinden alınabilir.)
4- Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim- TIKLAYINIZ
5- Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)
6- Mal bildirim formu- TIKLAYINIZ
7- Eş beyanı- TIKLAYINIZ
8- Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı)
9- Sağlık beyanı- TIKLAYINIZ
10- 1 adet Nüfus kayıt örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.)
11- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Resimli, 2 adet - Bilgisayar üzerinden doldurulup çıktısı alınarak imzalanacaktır.)- TIKLAYINIZ

    Atanmaya hak kazanan adayların yukarıda belirtilen evrakları elden Sungurlu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim etmesi ya da bulunduğu ilin Komisyon Başkanlığı aracı kılınmak suretiyle yine 09.09.2022 mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir.

       Bu tarihten sonra gönderilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
 

İŞ BU İLAN TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,  İLANEN DUYURULUR !

TC KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

HACETTEPE MAHALLESİ, ŞEHİT ADİL YILDIZ CADDESİ, PK:19300, SUNGURLU

Telefon

(0364) 311 35 18 - 311 80 04

FAKS: (0364) 311 29 52

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu